Dovolenková prevádzka: Objednávky v termíne 20.7. - 25.8. budú expedované každý týždeň vždy v pondelok a vo štvrtok. Presný termín expedície nájdete pri jednotlivých produktoch.
Počet položiek: 0 0,00 €

Súhlas so spracovaním osobných údajov a informácie o spracovaní osobných údajov (dostupnosť tovaru)


1. TOTOŽNOSŤ A KONTAKTNÉ ÚDAJE SPRÁVCU

1.1. Správcom Vašich osobných údajov je spoločnosť ESBE s.r.o., so sídlom 9. května 24/22, 250 92 Šestajovice, Česká republika, identifikačné číslo: 07795491, zapísaná v obchodnom registri, vedeného Mestským súdom v Prahe oddiel C, vložka 307312 (ďalej len "správca").

1.2. Kontaktné údaje správcu sú nasledujúce: adresa pre doručovanie 9. května 24/22, 250 92 Šestajovice, Česká republika, adresa elektronickej pošty info@slehame.cz, telefón +420 607 673 962.

1.3. Správca nemenoval poverenca pre ochranu osobných údajov.

2. PRÁVNY ZÁKLAD SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

2.1. Právnym základom spracovania Vašich osobných údajov je Váš súhlas dávaný týmto správcovi v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46 / ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len "nariadenie").

3. ÚČEL SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

3.1. Účelom spracovania Vašich osobných údajov je zaslanie informácie o skladovej dostupnosti Vami vybraného tovaru.

3.2. Zo strany správcu nedochádza k automatickému individuálnemu rozhodovanie v zmysle čl. 22 nariadenia.

4. DOBA ULOŽENIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

4.1. Doba, po ktorú budú Vaše osobné údaje správcom uložené, je 3 roky, najdlhšie však do odvolania Vášho súhlasu so spracovaním osobných údajov (na tento účel spracovania).

5. ĎALŠÍ PRÍJEMCOVIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

5.1. Správca nevyužíva pre zasielanie obchodných oznámení a vykonávanie iných marketingových aktivít správcom voči Vašej osobe ďalšie osoby zaisťujúce marketingové služby pre správcu.

5.2. Správca nemá v úmysle odovzdať Vaše osobné údaje do tretej krajiny (do krajiny mimo EÚ) alebo medzinárodnej organizácii.

6. PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJOV

6.1. Za podmienok stanovených v nariadení máte právo požadovať od správcu prístup k Vašim osobným údajom, právo na opravu alebo vymazanie Vašich osobných údajov, prípadne obmedzenie ich spracovania, právo na námietku proti spracovaniu Vašich osobných údajov a ďalej právo na prenosnosť Vašich osobných údajov.

6.2Máte právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním Vašich osobných údajov daný správcovi. Týmto však nie je dotknutá zákonnosť spracovania Vašich osobných údajov pred takýmto odvolaním Súhlasu. Váš súhlas so spracovaním osobných údajov môžete odvolať tu alebo zaslaním emailovej správy na email správcu: info@slehame.cz, s Predmetom: Odvolanie súhlasu pre účely sledovania skladovej dostupnosti tovaru.

6.3. Ak by ste sa domnieval(a), že spracovaním Vašich osobných údajov bolo porušené alebo je porušované nariadenia, máte okrem iného právo podať sťažnosť u dozorného úradu.

6.4. Nemáte povinnosť osobné údaje poskytnúť. Poskytnutie Vašich osobných údajov nie je zákonnou či zmluvnou požiadavkou a ani nie je požiadavkou, ktorá je nutná k uzavretiu zmluvy.

Máte kedykoľvek právo vzniesť námietku proti spracovaniu Vašich osobných údajov na účely priameho marketingu, vrátane profilovania, ak sa profilovania týka tohto priameho marketingu. Ak vznesiete námietku proti spracovaniu Vašich osobných údajov na účely priameho marketingu, nebudú Vaše osobné údaje pre tieto účely ďalej spracované.