Počet položiek: 0 0,00 €

Pravidlá požičovne

Ak si chcete pred zakúpením produkt vyskúšať alebo si ho požičať na nejakú akciu či oslavu, môžete využiť ponuky našej požičovne. Na požičanie ponúkame šľahačkové fľaše iSi a Kayser, sifónové fľaše iSi a tyčové mixéry Bamix. Šľahačkové a sifónové fľaše budú zapožičané vrátane 10 ks jednorazových bombičiek, nitro fľaše vrátane 5 ks.

Objednanie je veľmi jednoduché a je realizované výhradne prostredníctvom nášho e-shopu. V kategórii Požičovňa nájdete produkty, ktoré si môžete požičať. Pri všetkých je uvedená dostupnosť vrátane počtu kusov na požičanie. V prípade, že je vami požadovaný produkt vypožičaný, stačí u neho kliknúť na tlačidlo "Sledovať dostupnosť", zadať vašu e-mailovú adresu a po jeho opätovnom naskladnení obdržíte obratom informáciu, že si ho môžete požičať.

Produkt vám zapožičiame v bezchybnom stave a v zhodnom a kompletnom stave ho vrátite. Zapožičanie prebieha prostredníctvom siete výdajných miest Zásielkovňa po celom území SR, rovnako tak i jeho vrátenie. V zásielke nájdete podací štítok, ktorý nalepíte na zásielku a odnesiete na ktorúkoľvek pobočku Zásielkovne. Pre ľahké vrátenie produktu uchovajte všetok obalový materiál, v ktorom vám bol produkt doručený.

Poplatok za požičanie je stanovený na 7 kalendárnych dní (1 týždeň) a je nemenný, bez ohľadu na prípadné vrátenie výrobku skôr ako je uplynutie uvedenej doby. V prípade prekročenia tejto doby je účtované penále z omeškania vo výške poplatku za požičanie za každý ďalší začatý týždeň. Pre výpočet je rozhodný dátum vyzdvihnutia a spätného podania na pobočke Zásielkovne, ktorý možno spätne dohľadať na webe. Výška poplatku za požičanie je uvedená v náhľade každého produktu (viď. obrázok).

Kaucia je vratná a slúži na krytie prípadných škôd spôsobených Nájomcom zlým zaobchádzaním, používaním na iné účely, než na ktoré je výrobok určený, atp., Prípadne na krytie škody z nevrátenia produktu späť Prenajímateľovi. Pokiaľ nebude produkt riadne vrátený do 6 týždňov od zapožičania, kaucia automaticky prepadá v prospech Prenajímateľa a produkt prechádza do vlastníctva Nájomca. V detaile každého produktu je potom uvedená výška kaucie vrátane poplatku za požičanie (viď. obrázok).

Zapožičaním produktu a uhradením poplatku za požičanie a kaucie Nájomca súhlasí, že sa zoznámil s týmito Pravidlami požičovne a súhlasí s nimi. Tieto pravidlá vrátane návodu na použitie zapožičaného produktu sú neoddeliteľnou súčasťou zásielky.

Vyúčtovanie kaucie prebieha bezhotovostne do 1 pracovného dňa od doručenia zapožičaného produktu späť Prenajímateľom. Ak sa pri vrátení rozhodnete, že si tento alebo podobný produkt ihneď na základe získaných skúseností zakúpite, vrátime vám spolu s kauciou i cenu nájmu a dopravy, a vy tak získate týždennú skúsenosť úplne zadarmo (netýka sa prípadného penále z omeškania). V tomto prípade prebehne vyúčtovanie kaucie súbežne s nákupom nového produktu.

U zapožičaných fliaš bude hodnota použitých bombičiek odpočítaná od kaucie:

  • šľahačková bombička Kayser 0.40 €/ks
  • šľahačková bombička iSi 0.60 €/ks
  • sifónová bombička Kayser 0.30 €/ks
  • sifónová bombička iSi 0.50 €/ks
  • nitro bombička iSi 0.90 €/ks